Media Coverage

Frettabladid (Icelandic news paper) on September 9th 2021. Title: Geofood – nýting jarðvarma til matvælaframleiðslu í hringrásarkerfum.

Geofood presented 2019 in the Dutch Radio

Global Geothermal News October 24th 2019 Netherlands: Geofood Project Researches Use of Geothermal Heat for Greenhouse and Fish Farming.

https://alternativeenergyresourcevideos.com/tag/horticulture/

Wageningen University & Research News October 22nd 2019 Research into the combination of geothermal heat, lettuce cultivation and fish farming started

Rastech Magazine 2019 Geofood project investigates use of geothermal heat for RAS

Hortibiz daily November 11th 2019. Research: Geothermal to Breed Fish.

Hortidaily October 15th 2019. Geofood Auqaponic grand opening.

Nieuwe Oogst November 2nd 2019. Project Geofood probeert geothermie met circulaire voedselproductiesystemen te koppelen.

Onder Glas October 23rd 2019. Circulaire productie en geothermie versterken elkaar: Onderzoek naar combinatie aardwarmte, slateelt en viskweek

Zelena Slovenja (August 2019). Geotermalna energija tudi malo drugače – doživetja v rastlinjakih – EOL 141.

Ekodežela (July 2nd 2021). Bi šli na turistični ogled elektrarne? https://www.ekodezela.si/eko-turizem/bi-sli-na-turisticni-ogled-elektrarne/

Ekodežela: Turizem (June 2021). Energija in turizem: Bi šli na turistični ogled elektrarne?(pp. 36-37) https://www.ekodezela.si/revija-eko-dezela/posebne-izdaje/

Discover Čatež & Brežice (September 10th 2021). Bazen priložnosti za geotermalno energijo v občini Brežice (web and interactive board). discoverbrezice.com/obvestila/bazen-priloznosti-za-geotermalno-energijo-v-obcini-brezice

Posavski obzornik (print) (March 21st 2019). Možnosti uporabe geotermalne energije za pridelavo hrane.

Posavski obzornik (print & online) (September 9th 2021). Projekt GeoFood za promocijo pridelave hrane s pomočjo geotermalne energije. https://www.posavskiobzornik.si/novice/projekt-geofood-za-promocijo-pridelave-hrane-s-pomocjo-geotermalne-energije-94552

Dolenjski list (February 2nd 2021). Za večji izkoristek geotermalne energije, tudi v Posavju. https://www.dolenjskilist.si/2021/02/12/245852/novice/posavje/Za_vecji_izkoristek_geotermalne_energije_tudi_v_Posavju/

Vaš kanal (February 12th 2019). Projekt Geofood. NOVICE 18:48.  (3 min news).

Vaš kanal (February 12th 2019). V Občini Brežice se zavedajo velikega pomena lokalno pridelane hrane. SMO DOBRI GOSPODARJI 20:12.  (5 min news).

Lokalno.si (September 23rd 2021). Razstava projekta GeoFood ”Vrelci toplote, inovacij in zelene prihodnosti” https://www.lokalno.si/2021/09/23/253265/zgodba/Razstava_projekta_GeoFood_Vrelci_toplote__inovacij_in_zelene_prihodnosti/

Radio Slovenija 1: RADIO SLOVENIJA 1, (September 21st 2021), PO SLOVENIJI, 13:31 (4 min news) : Projekt spodbujanja uporabe geotermalne energije.

Euranetplus (October 20th 2021). Spodbujanje izkoriščanja geotermalne energije in zelene prihodnosti Slovenije. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174815650?s=radio

Vaš kanal (12. 2. 2019). V Občini Brežice se zavedajo velikega pomena lokalno pridelane hrane. SMO DOBRI GOSPODARJI 20:12.  (5 min prispevek).

Lokalno.si (2021). Razstava projekta GeoFood ”Vrelci toplote, inovacij in zelene prihodnosti” https://www.lokalno.si/2021/09/23/253265/zgodba/Razstava_projekta_GeoFood_Vrelci_toplote__inovacij_in_zelene_prihodnosti/

Radio Slovenija 1: RADIO SLOVENIJA 1, 21. 9. 2021, PO SLOVENIJI, 13:31 (4 min prispevek) : Projekt spodbujanja uporabe geotermalne energije.

Euranetplus (20. 10. 2021). Spodbujanje izkoriščanja geotermalne energije in zelene prihodnosti Slovenije. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174815650?s=radio